• وب سایت اینترنت

آسان و آسانتر!
MA35 مدل جديدی در سری آناليز کننده رطوبت از شرکت Sartorius می‌‌باشد. اين رطوبت سنج برای فرآيندهای معمول نظير نظارت QC مکرر روی نمونه‌ها و كنترل کالاهای ورودی ايده‌آل است. برای آسان‌تر ساختن كاربری MA35 برای استفاده کننده، راه‌های برنامه‌ريزی غير رايج کار شده است بدون اينکه به انعطاف‌پذيری يا دقت و درستی محاسبه دستگاه آسيب برسد.

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.