• وب سایت اینترنت

مدل‌های جديد اين سری با طراحی جذاب و کيفيت عملكردی عالی ترازوی موفقی را از سارتوريوس به نمايش می‌گذارند و هنگامی‌که اندكی دقيق‌تر نگاه می‌کنيد، خواص داخلی و نيز نسبت قيمت به عملکرد شگفت‌انگيز اين ترازوها شما را به تعجب وا می‌دارد.

  • نکات فنی در مورد سری‌های جديد Expert Sartorius :

LE26P : ترازوی حساس با دامنه توزين پيوسته تا 5 گرم، قابليت قرائت تا 2µg و حداکثر ظرفيت توزين تا 21g. ايده‌آل برای حداقل مقادير نمونه بين 10- 5 ميلی‌گرم قابل انطباق با USP. دارای کفه گرد و بزرگ (50mmØ) که می‌توان نمونه را به صورت ايمن و مطمئن روی آن قرار داد.

LE225D : ترازوی نيمه‌حساس با دامنه توزين وسيع برای خواندن 100g با دقت قرائت 0.01 mg

LE1003S : ظرفيت 1010g با قابليت قرائت 0.001g

LE6202S : بهترين مدل در طبقه با ظرفيت 6200g با دقتی بی‌نظير.

قلب مکانيکی مدل‌های LE، يک سلول توزين يکپارچه می‌باشد که نتايج توزين معتبر و کاملا دقيقی را بوجود می‌آورد.

مدل‌های LE برای استفاده به عنوان ابزار آزمايش و اندازه‌گيری در سيستم کيفی مشهور نظير GLP/GMP، ISO9000:2000 يا EN17025 قابل استفاده است.

  • عملكرد تنظيم و کاليبراسيون خودکار isoCAL:

تمام مدل‌ها مجهز به عملكرد کاليبراسيون و تنظيم داخلی isoCAL می‌باشند. که اگر مقدار معينی اختلاف دمای محيطی در عرض يک فاصله زمانی مشخص شده از طرف کارخانه آشکار شود، اين عملکرد بطور مستقل ترازو را کاليبره می‌کند. اين ويژگی 2 مزيت عمده برای استفاده در آزمايشگاه به همراه دارد:

1- اين ويژگی امکان کاليبراسيون‌های منظم را فراهم می‌سازد كه اين وضعيت هنگامی که اين ترازوها در سيستم‌های کيفی بکار می‌روند، مورد نياز می‌باشد. علاوه‌بر آن، عملکرد اين حالت‌ها بطور کاملاً خودکار می‌باشد.

2- ترازوها هميشه با دقت زياد کار می‌کند.

 همچنين می‌توان ترازو را در هنگام نياز فقط با يک تماس ساده کليد کاليبراسيون تنظيم کرد.

  • ثبت نتايج منطبق با ISO/GLP :

علاوه بر اندازه‌گيری داده‌ها و داده‌های خام، هر عمل کاليبراسيون و تنظيم مهم که روی ترازو انجام می‌شود بطور خودکار ضبط می‌شود، يا بوسيله يک چاپگر يا توسط يک كامپيوتر ثبت می‌شوند. اين نتايج شامل ID های لازم نظير داده‌ها، زمان، مدل ترازو، شماره سريال و امضاء الکترونيکی برای کاربر می‌باشند.

  • قابليت قرائت نتايج توزين بصورت واضح و شفاف:

صفحه نمايشگر بزرگ قرائت‌های غيرقابل ترديد و دقيقی را فراهم می‌آورد. کنتراست صفحه نمايش زياد و اعداد بزرگ (16.5mm) و واضح می‌باشند (بجز مدل‌های LE2251D و LE26P) ويژگی بی‌نظير و منحصر به فرد ديگری نيز وجود دارد: شدت نور زمينه‌ای را می‌توان با توجه به سلايق فردی کاربر در محل توزين تنظيم کرد.  

  •   طراحی کابين قابل انعطاف:

کابين موجود در روی ترازوهای نيمه‌حساس کاملا از جنس شيشه می‌باشد و درب‌های با مدخل ورودی بزرگ راه دستيابی مطلوبی به کفه ترازو را پديد می‌آورند. کابين توزين وسيع و جادار به ما اجازه می‌دهد تا هر نوع نمونه‌ای را سريعا و بطور مطمئن روی کفه تزاروی توزين قرار دهيم. برای تميزکردن کابين می‌توان تمام بخش‌ها و قطعات کابين توزين را براحتی پياده كرد. و در صورت لزوم حتی می‌توان کل کابين را برداشت.

محافظ مثلثی روی مدل‌های با دقت 1mg باعث انعطاف‌پذيری بيشتر اين ترازوها می‌شود. صفحات جداشدنی انفرادی و محافظ (چپ، راست، جلويی) اين امکان را می‌دهند که هر دوی مصرف‌کننده چپ دست و راست دست به خوبی به کفه ترازو دسترسی داشته باشند.

  • توزين و بيشتر از آن:

ترازوهای Expert Sartorius برای تمام مصارف و کاربردهای توزين كاملا ايده‌آل می‌باشد. علاوه بر آن، ويژگی‌های استاندارد آنها باعث انعطاف‌پذيری عملكرد‌ی اين ترازوها می‌شوند که به آنها امكان سازگارشدن با نيازمندی‌های وسيع و گسترده را می‌دهد.

يک رابط داده (RS-232C) دو طرفه مبنای ايده‌ آلی را برای ارتباط فراهم می‌آورد.

برنامه‌های کاربردی يکپارچه ذيل موجود و در دسترس می‌باشند: توزين درصدی، فرمول‌بندی وزن خالص، توزين پويا، توزين حيوانات، تغييردادن وضعيت ميان دو واحد توزين با فشار يک کليد .

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.