بسيار سريع در پاسخ و مقاوم در كار با فن‌آوری  monolithic weighing system
 N.I.C.E. static electricity eliminato شما را قادر به حذف الكتريسيته ساكن شارژ شده بر اثر لمس كليدهای ترازو می‌نمايد.F.A.S.T. motorized draft shield با توانايی يادگيری دستورات شما در ميزان باز شدن هر يك از اجزا محفظه توزين در زمان نمونه‌گذاری


 :isoCAL سيستم كاليبراسيون كاملا خودكار با توانايی ضبط اتوماتيك زمان و چگونگی كاليبراسيون و تنظيمات  ISO/GLP-compliant  راهنمای عمل هوشمند بر روی صفحه نمايش جداشدنی Stainless steel weighing pan with removable pan  support
13 برنامه داخلی قابل انتخاب

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.