سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای اندازه­‌گيری آنيون­‌ها به­‌وسيله يك پمپ دو جهته فشار بالا گراديانی. علاوه‌بر مرحله گراديانی اين سيستم برای انجام گراديان­‌های خطی، مقعر و محدب در زمان بهينه نيز توانا است.

« ProfIC 12 » به دو پمپ فشار بالا و ابزاری برای مخلوط­‌كردن مجهز می‌باشد. مدول­ الحاقی پمپ كروماتوگرافی‌يونی مدل 872 برای به­‌روزكردن سيستم و تضمين جريان گراديانی به­‌كار می‌رود.« ProfIC 12 » با فرونشانی متوالی كار می‌كند. تركيب منحصربه­‌فرد فرونشانی شيميايی و فرونشانی CO2، حدود تشخيص بسيار پايين را سبب می‌شود. حلال كربنات هدايت زمينه كمی درحد حلال هيدروكسيد پيدا می‌كند. جداكردن كربن­دي­اكسيد علاوه بر موارد ذكرشده سبب كاهش افت و خيز خط زمينه در زمان انجام شويش گراديانی نيز می‌گردد.

نرم­‌افزار MagIC NetTM  برای كنترل سيستم و برنامه­‌ريزی گراديانی به­‌كار می‌رود. تمام توابع سيستم، از فواصل زمانی سرويس تا كاليبراسيون، در نرم­‌افزار MagIC NetTM  قابل مشاهده هستند.

« ProfIC 12 » اجزای هوشمند از قبيل دو پمپ هوشمند، آشكارساز هوشمند و فضای نصب سه ستون هوشمند را شامل می‌شود. پردازنده نمونه حرفه­‌ایي مدل 858- پمپ، مسئول رساندن نمونه است. انواع مختلفی از محفظه­‌های قراردادن ظروف نمونه برای حجم­‌های مختلف، از 0/5 تا 500 ميلی‌ليتر در دسترس هستند.

اطلاعات سفارشی

« ProfIC 12- Anion»

« ProfIC 12- Anion» سيستم كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای گراديانی

مشخصات فنی

اجزا

i1×2.850.2220 كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای آنيونی مدل i 850
i1×2.858.0020 پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل i 858

ستون كروماتوگرافی‌يونی، محفظه قراردادن ظروف نمونه، ظروف نمونه و همينطور نرم­‌افزار MagIC NetTM  به­‌صورت جداگانه و براساس نوع كاربرد سفارش داده می‌شوند.

 

 

 

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.