سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای آناليز مقادير اندك آنيون­‌ها در ماتريس­‌های پيچيده. « ProfIC 11 » به­‌همراه خنثی‌سازی و پيش­‌تغليظ و حذف ماتريس نمونه به­‌صورت خطی سبب می‌شود كروماتوگرافی‌يونی بدون اثر­پذيری از ماتريس نمونه انجام شود و عمر طولانی ستون تجزيه­‌ای را تضمين می‌نمايد.كاليبراسيون به­‌صورت خطی (Inline) كمپانی Metrohm كاليبراسيون غلظت­‌های بسياركم- درحد نانوگرم‌بر‌ليتر- را با استفاده از يك محلول استاندارد با غلظت بالاتر-درحدميكروگرم‌بر‌ليتر– انجام می‌دهد. نمونه به­‌صورت كاملاً اتوماتيك و با دقت بسيار، به­‌وسيله دوزينو هوشمند مدل 800 به ستون پيش­‌تغليظ منتقل  می‌شود.

نمونه از مدول آماده­‌سازی نمونه می‌گذرد، جايی كه تبادل كامل كاتيون انجام می‌شود.  بدين­‌وسيله خنثی‌سازی اسيدی و قليايی انجام می‌شود. ماتريس نمونه در مرحله شستشو از ستون پيش­‌تغليظ شسته می‌شود. نمونه تميز و با pH خنثی به سيستم كروماتوگرافی‌يونی تزريق می‌شود.

كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای مدل 850- Prep 3 با يك مدول آماده­‌سازی نمونه مجهز شده­ است. نمونه و محلول شستشو به­‌وسيله دوزينو مدل 800 رسانده می‌شوند. يك شير اضافی روی پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858 نمونه­‌برداری و انتقال نمونه را كنترل می‌كند.

مدول الحاقی مدل 872 برای كاليبراسيون به­‌صورت خطی به­‌كار می‌رود. نرم­‌افزار هوشمند MagIC NetTM سيستم را كنترل و مانيتور می‌كند.

« ProfIC 11 » اجزای هوشمند سيستم از قبيل پمپ هوشمند، آشكارساز هوشمند و جايگاه نصب سه­ ستون هوشمند را شامل می‌شود. سيستم با فرونشانی متوالی مجهز شده­ است.­

 

اطلاعات سفارشي

« ProfIC 11- Anion»

«ProfIC 11- Anion» سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای آناليز مقادير اندك به­‌همراه كاليبراسيون، پيش­‌تغليظ نمونه، حذف ماتريس و خنثی‌سازی ماتريس نمونه به­‌صورت خطی (Inline).

مشخصات فنی

اجزا

i1×2.800.0010

دوزينو مدل 800

i1×2.850.2190

كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای مدل 850

i1×2.858.0030

پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858

i1×2.872.0050

مدول ­الحاقی برای آماده‌­سازی نمونه

i1×6.1014.200

ستون1  Metrosep I Trap

i1×6.1562.130

لوله انتقال­دهنده / 10 mL

i3×6.1805.190

لوله M6/ 11 cm/ FEP

i1×6.1808.000

غلاف اتصال M6

i1×6.1808.060

connector M6 / T

i1×6.2744.008

جفت كننده M6 thread/ UNF 10/ 32

i2×6.2744.200

آداپتور UNF 10/ 32/ M6

i1×6.2841.100

جايگاه شستشو برای پردازنده نمونه

i1×6.3032.150

واحد كامل تزريق‌كننده/ 5 mL

i1×6.5330.040

تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای انتقال­‌دهنده مايع

ستون كروماتوگرافی‌يونی، محفظه قراردادن ظروف نمونه، ظروف نمونه و همينطور نرم­­‌افزار MagIC NetTM  به­‌صورت جداگانه و براساس نوع كاربرد سفارش داده می‌شوند.

كاليبراسيون و محاسبه نتيجه به­‌عنوان تابعی از حجم پيش­‌تغليظ به­‌وسيله نرم­‌افزار MagIC NetTM  انجام می‌شود. حجم­‌های متفاوتی از نمونه را می‌توان در جدول نمونه وارد كرد. حتی اگر فرآيند مراحل پيچيده­‌ای را شامل شود، طرزكار سيستم كاملاً آسان است.

پردازنده ‌نمونه حرفه­‌ای مدل 858- پمپ تزريق­‌كننده- عمل رساندن نمونه به دستگاه كروماتوگراف‌يونی را انجام می‌دهد.

 

 

 

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.