• وب سایت اینترنت
سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای آناليز مقادير بسياركم، در حد كمتر از نانوگرم‌بر‌ليتر (ppt) از كاتيون­‌ها يا آنيون­‌ها ( بدون فرونشاننده) در ماتريس­‌های پيچيده. « ProfIC 9 » با پيش­‌تغليظ نمونه و حذف ماتريس به­‌صورت خطی Inline) Metrohm) باعث می‌شود كه كروماتوگرافی‌يونی بدون اثرپذيری از ماتريس نمونه انجام شود و در ضمن عمر طولانی ستون تجزيه­‌ای نيز تضمين می‌شود.كاليبراسيون به­‌صورت خطی اجازه می‌دهد غلظت­‌های بسيار كم - كمتر از نانوگرم‌بر‌ليتر (ppt) -  را به صورت بسيار مطمئن به وسيله يك استاندارد با غلظت درحد ميكروگرم‌بر‌ليتر (ppb) كاليبره كنيم.

نمونه به ستون پيش­‌تغليظ، به صورت كاملاً اتوماتيك و به‌­وسيله دوزينو هوشمند مدل 800 وارد می‌شود. آنيون­‌ها و يا كاتيون­‌ها در ستون پيش­‌تغليظ بازداری می‌شوند. ماتريس در مرحله شستشو جدا می‌شود. سپس نمونه تميز به سيستم كروماتوگرافی‌يونی تزريق می‌گردد. كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای مدل 850-Prep 2  با يك شير اضافی برای انتقال مايع مجهز شده ­است. پمپ پريستالتيك محلول‌های استاندارد را انتقال می‌دهد. نرم‌افزار هوشمند MagIC NetTM  سيستم را مانيتور و كنترل می‌كند. كاليبراسيون و محاسبه نتايج به عنوان تابعی از حجم پيش­‌تغليظ به وسيله نرم­‌افزار MagIC NetTM  انجام می‌شود. حتی اگر فرايند پيچيده باشد كاركرد سيستم بسيار ساده است. پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858 نمونه­‌ها را نگه می‌دارد. انواع مختلفی از محفظه­‌های نگهداری ظروف نمونه با حجم­‌های متفاوت 0/5 تا 500 ميلی‌ليتر موجود هستند. حجم­‌های پيش­‌تغليظ نوعی بين 0/5 تا 100 ميلی‌ليتر می‌باشد.

اطلاعات سفارشی

ProfIC 9- Cation

« ProfIC 9- Cation » سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای با كاليبراسيون و پيش­‌تغليظ نمونه و حذف ماتريس نمونه به­‌صورت خطی (Inline)

مشخصات فنی

اجزا

i 1× 2.800.0010 دوزينو مدل i 800
i 1× 2.850.1050 كروماتوگراف‌يونی حرفه‌ای مدل i 850
i 1× 2.858.0010 پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل i 858
i 1× 6.1014.200 ستون1 Metrosep I Trap
i 1× 6.1562.130 تيوپ انتقال‌دهنده/ 10 mL      
i 3× 6.1805.190 تيوپ  FEP / M6/ 11cm
i 1× 6.1808.000 غلاف اتصال M6
i 1× 6.1808.060 متصل‌كننده T / M6
i 1× 6.2744.080 متصل‌كننده 32 / M6 / UNF 10
i 2× 6.2744.200 آداپتور UNF 10/ 32/ M6
i 1× 6.2841.100 جايگاه شستشو برای پردازنده نمونه
i 1× 6.3032.210 واحد كامل تزريق‌كننده i 10 mL
i 1× 6.5330.040 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای انتقال مايع

 ستون كروماتوگرافی‌يونی، محفظه قراردادن ظروف نمونه، ظروف نمونه و همينطور نرم­‌افزار MagIC NetTM به­‌طور جداگانه و براساس نوع كاربرد سفارش داده می‌شوند.

 

 

 

 

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.