• وب سایت اینترنت

سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای آناليز مقادير اندك، مقادير كمتر ازحد نانوگرم‌برليتر (ppt) آنيون­‌ها در ماتريس­‌های پيچيده. « ProfIC 9 » به­‌همراه پيش­‌تغليظ و حذف ماتريس نمونه به صورت خطی كمپانی Metrohm سبب می‌شود كروماتوگرافی‌يونی بدون اثر­پذيری از ماتريس نمونه انجام شود و عمر طولانی ستون تجزيه­‌ای را ضمانت می‌كند.

كاليبراسيون به­‌صورت خطی كمپانی Metrohm، كاليبراسيون غلظت­‌های بسيار كم در حد نانوگرم‌برليتر را با به­‌كاربردن يك محلول استاندارد غليظ­ت‌ درحد ميكروگرم‌بر‌ليتر- انجام می‌دهد. نمونه به ستون پيش­‌تغليظ به صورت كاملا اتوماتيك و با دقت بسيار بالا به­‌وسيله دوزينو هوشمند مدل i800 تزريق می‌شود. آنيون‌ها بازداری می‌شوند. ماتريس در مرحله شستشو حذف می‌شود، سپس نمونه تميز به سيستم كروماتوگرافی‌يونی تزريق می‌شود.


سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای مدل 850- Prep2  با يك شير اضافی برای انتقال دادن مايعات مجهز شده­ است. پمپ پريستالتيك محلول­‌های استاندارد را انتقال می‌دهد. نرم­‌افزار هوشمند MagIC NetTM  سيستم را مانيتور و كنترل می‌كند.كاليبراسيون و محاسبه نتايج به عنوان تابعی از حجم پيش­‌تغليظ، به­‌وسيله نرم­‌افزار MagIC NetTM انجام می‌شود.

حتی اگر مراحل پيچيده‌ه­ای انجام شود سيستم كاملاً ساده عمل می‌كند.سيستم آنيونی با فرونشانی متوالی مجهز شده­ است. حد تشخيص بسيار پايين در اثر تركيب منحصربه­‌فرد فرونشانی شيميايی و فرونشانی CO2 حاصل می‌شود. بدين­‌روش حلال كربنات هدايت زمينه­‌ای در حد حلال هيدروكسيد پيدا می‌كند. با تكنيك پيش­‌تغليظ تداخل كربنات عملاً حذف می‌شود. پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858 نمونه­‌ها را نگه می‌دارد. انواع مختلفی از محفظه­‌های قراردادن ظروف نمونه برای حجم­‌های مختلف از 0/5 تا 500 ميلی‌ليتر موجود می‌باشد.

اطلاعات سفارشی

« ProfIC 9- Anion»

«ProfIC 9- Anion» سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای آناليز مقادير اندك به­‌همراه كاليبراسيون پيش­‌تغليظ نمونه و حذف ماتريس نمونه به صورت خطی (Inline)

مشخصات فنی

اجزا

i 1×2.800.0010 دوزينو مدل i800
i 1×2.850.2150 كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای مدل i850
i 1×2.858.0010 پردازنده نمونه حرفه‌­ای مدل i 858
i 1×6.1014.200 ستون i 1 Metrosep I Trap
i 1×6.1562.130 لوله انتقال­‌دهنده/i 10 mL
i 3×6.1805.190 لوله M6/ 11 cm/ FEP
i 1×6.1808.000 غلاف اتصال M6
i 1×6.1808.000 connector M6 / T
i 1×6.2744.200  آداپتور UNF/ 10/ 32/ M6

ستون كروماتوگرافی‌يونی، محفظه قراردادن ظروف نمونه، ظروف نمونه و همينطور نرم­­‌افزار  MagIC NetTM به­‌طور جداگانه و براساس نوع كاربرد سفارش داده می‌شوند.

پردازنده نمونه حرفه‌ای مدل i858نمونه‌ها را نگه می‌دارد. انواع مختلفی از محفظه‌های قرار دادن ظروف نمونه برای حجم‌های مختلف از 0/5 تا 500 ميلی‌ليتر موجود می‌باشد.


 

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.