• وب سایت اینترنت

سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای اندازه­‌گيری كاتيون­‌ها يا آنيون­‌ها (بدون فرونشاننده) در ماتريس­‌های سخت.« ProfIC 8 » با پيش­‌تغليظ و حذف ماتريس نمونه به­‌صورت خطی (Inline) سبب می‌شود كروماتوگرافی‌يونی بدون اثرپذيری از ماتريس نمونه انجام شود و در عين حال طول عمر ستون تجزيه­‌ای را تضمين می‌كند.حجم كمی از نمونه به صورت كاملاً اتوماتيك به ستون پيش­ تغليظ منتقل می‌شود. در ستون پيش­ تغليظ آنيون­‌ها و يا كاتيون­‌ها بازداری می‌شوند و ماتريس نمونه در مرحله شستشو جدا می‌گردد. سپس نمونه تميز به سيستم كروماتوگرافی‌يونی تزريق می‌شود.

كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای مدل 850-Prep2  با يك شير اضافی برای انتقال مايع مجهز شده ­است. پمپ پريستالتيك، نمونه و محلول­‌های شوينده را انتقال می‌دهد.نرم­‌افزار هوشمند MagIC NetTM  سيستم را مانيتور و كنترل می‌كند. پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل i 858مسئول حمل نمونه است. انواع متنوعی از محفظه­‌های قراردادن نمونه برای حجم­‌های متفاوت نمونه از 0/5 تا 500 ميلی‌ليتر در دسترس هستند.

 

مقدار كمی از نمونه، حدود 1 ميلی‌ليتر معمولاً برای حذف ماتريس نمونه لازم است.

اطلاعات سفارشی

ProfIC 8- Cation

« ProfIC 8- Cation» كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای به­‌همراه سيستم پيش­‌تغليظ و حذف ماتريس نمونه به صورت خطی (Inline)

مشخصات فنی

اجزا

i 1× 2.850.1050 كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای مدل i850
i 1× 2.858.0010 پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل i 858
i 1× 6.1602.150 اتصال سربطری
i 1× 6.1608.070 بطری حلال i 2 L /GL45

 ستون كروماتوگرافی‌يونی، محفظه قراردادن ظروف نمونه، ظروف نمونه و همينطور نرم­‌افزار MagIC NetTM  به صورت جداگانه و بنابر كاربرد خاص سفارش داده می‌شوند.

 

 

 

 

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.