• وب سایت اینترنت

كروماتوگرافی‌يونی‌حرفه­‌ای برای اندازه­‌گيری كاملاً اتوماتيك كاتيون­‌ها يا آنيون­‌ها (بدون فرونشاننده) در نمونه­‌هايی كه غلظت بالايی دارند و حاوی ذرات می‌باشند.« ProfIC 6 » از سيستم رقيق‌سازی و فراتصفيه نمونه به­‌صورت خطی (Inline) كمپانی Metrohm بهره می‌برد. با اين سيستم می‌توانيم باكتري­‌ها و يا ذرات معدنی را از نمونه جدا كنيم. پس از عاری‌سازی، نمونه تا حدی كه قابل آناليز باشد رقيق می‌شود.

رقيق­‌سازی نمونه­‌ها در موقعيتی خارج از پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858 انجام می‌شود.دوزينو مدل 800 در مراحلی با دقت بسيار بالا انتقال مايع را در تركيب با يك تيوب انتقال انجام می‌دهد.نرم­‌افزار MagIC NetTM  مراحل رقيق‌­سازی را كنترل می‌كند و تمامی محاسبات را انجام می‌دهد. بنابراين فقط بايد فاكتور رقيق­‌سازی در جدول نمونه وارد شود. علاوه بر اين، نرم­‌افزار رقيق­‌سازی هوشمند نيز انجام می‌دهد، رقيق­‌سازی به طور اتوماتيك براساس حدود غلظت از پيش تعيين شده انجام می‌شود. نرم‌ا‌فزار تمامی اجزای هوشمند سيستم را از ستون هوشمند گرفته تا آشكارساز كنترل می‌كند.

سيستم فراتصفيه به­‌صورت خطی (Inline) كمپانی Metrohm در « ProfIC 6 » بسيار خوب ذرات نمونه را جدا می‌كند و بسيار موثر از ستون حفاظت می‌كند و باعث طول عمر آن می‌شود. سل فراتصفيه با يك فيلتر غشاء با سايز ذرات 0/15 ميكرومتر مجهز شده­ است و برای نمونه­‌های آغشته به ذرات سبك تا متوسط مناسب است. فراتصفيه به­‌صورت كاملاً اتوماتيك كار می‌كند و بدين وسيله صرفه­‌جويی در وقت و هزينه نسبت به فيلترهای سرنگی صورت می‌گيرد.

اطلاعات سفارشی

ProfIC 6- Cation

« ProfIC 6- Cation » سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای به­‌همراه سيستم رقيق­‌سازی و فراتصفيه به­‌صورت خطی (Inline)

مشخصات فنی

اجزا

i 1× 2.800.0010 دوزينو مدل ii800
i 1× 2.801.0010 همزن مغناطيسی مدل ii801
i 1× 2.850.1010 كروماتوگراف يوني حرفه­‌ای مدل i850
i 1× 2.858.0020 پردازنده نمونه حرفه‌ای مدل i858
i 1× 6.1562.130 تيوپ انتقال‌دهنده / 10mL
i 1× 6.2744.200 آداپتور UNF 10/ 32/M6
i 1× 6.3032.210 واحد كامل تزريق‌كننده i 10 mL
i 1× 6.5330.010 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای فراتصفيه
i 1× 6.5330.020 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای رقيق­‌سازی

 ستون كروماتوگرافی‌يونی، محفظه قراردادن ظروف نمونه، ظروف نمونه و همينطور نرم­‌افزار MagIC NetTM  بايد به­‌صورت جداگانه و براساس نوع كاربرد سفارش داده شود.

پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858  به­‌وسيله پمپ نمونه­‌ها را منتقل می‌كند. محفظه­‌های قراردادن ظروف نمونه با ظرفيت‌های متفاوت و حجم­‌های متفاوت از 0/5 تا 500 ميلی‌ليتر در دسترس هستند.


 

 

 

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.