• وب سایت اینترنت

سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای آناليز مقادير اندك آنيون­‌ها

با « ProfIC 5 » غلظت­‌های كمتر از حد ميكروگرم‌بر‌ليتر (ppb) قابل اندازه­‌گيری هستند. دوزينو هوشمند مدل 800 پيش­‌تغليظ­‌های با دقت بالا را روی ستون پيش­‌تغليظ كه جايگزين محفظه نمونه (Sample loop)  شده است انجام می‌دهد. بدين روش پيش‌تغليظ و آناليز نمونه با حجم بيشتر از 50 ميلی‌ليتر به جای 10 تا 20 ميكروليتر در تزريق مستقيم نمونه، انجام می‌شود. به­‌وسيله دوزينو مدل 800 كاليبره‌كردن سيستم ممكن است. در اين مورد يك استاندارد با غلظت مشخص و معمولاً غليظ، با حجم­‌های متفاوت به ستون پيش­‌تغليظ منتقل می‌شود. بدين­وسيله حتی در آناليزهای روزمره می‌توانيم به حدود غلظت ميكروگرم بر ليتر نايل شويم.

« ProfIC 5 » اجزای هوشمند سيستم از قبيل پمپ هوشمند، آشكارساز هوشمند و دوزينو مدل 800 و جايگاه نصب برای سه ستون هوشمند را دارا می‌باشد. نرم­‌افزار MagIC NetTM  عملكرد تمام اجزای سيستم را مانيتور و كنترل می‌كند.سيستم آنيونی به فرونشانی متوالی مجهز شده ­است. با تركيب منحصر به فرد فرونشانی شيميايی و CO2 حدود تشخيص بسيار پايين حاصل می‌شود. مزايای حلال كربنات با هدايت زمينه كم، در حد حلال هيدروكسيد، كامل می‌شود. با تكنيك پيش­‌تغليظ تداخل كربنات به­‌طور عملی حذف می‌شود.

اطلاعات سفارشی

« ProfIC 5- Anion » سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای با پيش­‌تغليظ­‌های متنوع

مشخصات فنی

اجزا

 

i 1× 2.800.0010 دوزينو مدل i 800
i 1× 2.850.2030 كروماتوگراف‌يونی حرفه‌ای مدل 850
i 1× 2.858.0020 پردازنده نمونه حرفه‌ای مدل i858
i 1× 6.1014.200 ستون Metrosep I Trap 1
i 1× 6.2744.200 تيوپ انتقال/  10 mL
i 3× 6.1805.190 FEP Tubing / Mb/ 11 Cm
i 1× 6.1808.000 غلاف اتصال M6
i 1× 6.1808.000 Connector / M6 T
i 1× 6.2744.080 جفت كننده M6 thread UNF/ 10/ 32
i 2× 6.2744.200 آداپتور UNF 10/ 32/ M6
i 1× 6.2841.100 موقعيت شستشو برای پردازنده نمونه
i 1× 6.3032.210 واحد كامل تزريق كننده / 10 mL
i 1× 6.5330.040 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای انتقال‌دهنده مايع

 ستون كروماتوگرافی‌يونی، محفظه قراردادن ظروف نمونه، ظروف نمونه و همينطور نرم­‌‌افزار MagIC NetTM  به صورت جداگانه و بر اساس نوع كاربرد سفارش داده می‌شوند.

پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل  858 نمونه­‌ها را تأمين می‌كند. انتقال به­‌وسيله دوزينو مدل 800 انجام می‌شود. انواع مختلفی از محفظه­‌های قراردادن ظروف نمونه برای حجم­‌های 0/5 تا 500 ميلی‌ليتر  در دسترس هستند.

حداقل حجم لازم برای پيش­‌تغليظ  0/5 ميلی‌ليتر است.


© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.