• وب سایت اینترنت

كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای اندازه­‌گيری كاملاً اتوماتيك كاتيون­‌ها يا آنيون­‌ها (بدون فرونشاننده) در محلول­‌های غليظ. « ProfIC 4 » می‌تواند آناليز نمونه­‌های بسيار غليظ را به­‌صورت مستقيم انجام دهد. غلظت­‌های يونی زياد می‌تواند باعث اشباع­‌شدن ستون شود در نتيجه جداسازی كروماتوگرافی به­ طريق مطلوب انجام نمی‌شود و اثر بدی روی صحت نتايج خواهد داشت.

« ProfIC 4 » رقيق­‌سازی اتوماتيك هر نمونه را به صورت خطی (Inline) انجام می‌دهد.رقيق­‌سازی در يك موقعيت خارج از پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858 انجام می‌شود. تيوپ­‌های انتقال دوزينو مدل 800  حجم درست مايع را منتقل  می‌كنند. نرم­‌افزار MagIC NetTM  مراحل رقيق­‌سازی و انتقال را كنترل می‌كند و همه محاسبات را انجام می‌دهد.

بنابراين تنها فاكتور رقيق‌­سازی بايد در جدول نمونه وارد شود. علاوه بر اين، رقيق­‌سازی به صورت اتوماتيك هم براساس حدود غلظت از پيش تعيين شده انجام می‌شود. نرم­‌افزار نتايج را نشان می‌دهد و تصميمات مناسب را در هر مرحله اخذ می‌كند.

« ProfIC 4 » اجزا سيستم هوشمند را در بر می‌گيرد، از قبيل پمپ هوشمند، آشكارساز هوشمند و دوزينو مدل 800 و جايگاه نصب سه ستون هوشمند.

پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل  858 به­‌وسيله پمپ،  انتقال نمونه را انجام می‌دهد. انواعی از محفظه­‌های قراردادن ظروف نمونه برای حجم­‌های 0/5 تا 500 ميلی‌ليتر در دسترس هستند.

اطلاعات سفارشی

ProfIC 4- Cation

« ProfIC 4- Cation » سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه‌ای به‌­همراه سيستم رقيق­‌سازی به­‌صورت خطی (Inline)

مشخصات فنی

اجزا

i1× 2.800.0010

دوزينو مدل 800

i1× 2.801.0010

همزن مغناطيسی مدل 801

i1× 2.850.1010

كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای مدل 850

i1× 2.858.0020

پردازنده نمونه حرفه‌ای مدل 858

i1× 6.1562.130

لوله انتقال‌دهنده 10 mL

i1× 6.2744.200

آداپتور UNF  10/32/M6

i1× 6.3030.210

واحد كامل تزريق‌كننده 10 mL

i1× 6.5330.020

تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای رقيق‌سازی

ستون كروماتوگرافی‌يونی، محفظه قراردادن ظروف نمونه، ظرف­‌های نمونه و نرم‌­افزار MagIC NetTM  به طور جداگانه و بنابر كاربرد ويژه سفارش داده می‌شود.

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.