سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای اندازه­‌گيری كاملاً اتوماتيك آنيون­‌ها در محلول­‌های غليظ.« ProfIC 4 » برای آناليز نمونه­‌هايی كه غلظت بالايی برای اندازه­‌گيری مستقيم دارند به كار می‌رود. نمونه­‌های با غلظت­ يونی بسيار بالا ستون را اشباع می‌كنند كه باعث جداسازی كروماتوگرافی ضعيف و بنابراين اثرات نامطلوب بر صحت اندازه­‌گيری‌ها می‌شود.

« ProfIC 4 » رقيق­‌سازی به­‌صورت خطی هر نمونه را ممكن می‌سازد. رقيق­‌سازی در يك موقعيت خارجی از پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858 انجام می‌شود. در تركيب با لوله انتقال از دوزينو مدل 800، مراحل انتقال مايع با دقت بالا انجام می‌شود.

نرم­‌افزار MagIC NetTM  مراحل رقيق­‌سازی را كنترل می‌كند و همه محاسبات را انجام می‌دهد. بنابراين تنها فاكتور رقيق­‌سازی بايد در جدول نمونه وارد شود.

علاوه بر اين، نرم­‌افزار امكان رقيق­‌سازی هوشمند را نيز فراهم می‌آورد، رقيق­‌سازی به طور اتوماتيك بسته به حدود غلظت از پيش تعيين شده انجام می‌شود. نرم­‌افزار نتايج را كنترل می‌كند و تصميمات مناسب را در هر مرحله اخذ می‌نمايد.

سيستم « ProfIC 4 » اجزای هوشمند از قبيل پمپ هوشمند، آشكارساز هوشمند، دوزينو مدل 800 و جای مناسب برای نصب سه ستون هوشمند را دارا می‌باشد.

سيستم آنيونی با فرونشانی متوالی مجهز شده ­است. تركيب منحصر به فرد فرونشانی شيميايی و فرونشانی CO2،  حدود تشخيص بسيار پايين را سبب می‌شود. مزايای حلال كربنات با هدايت زمينه كم، در حد حلال هيدروكسيد، كامل می‌شود. پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858 به­ وسيله پمپ انتقال نمونه را انجام می‌دهد. انواع مختلفی از محفظه­‌های قراردادن ظروف نمونه برای حجم­‌های 0/5 تا 500 ميلی‌ليتر در دسترس هستند.

اطلاعات سفارشی

«ProfIC 4- Anion» سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای به­‌همراه رقيق­‌سازی به­‌صورت خطی (Inline)

مشخصات فنی

اجزا

i 1× 2.800.0010 دوزينو مدل 800
i 1× 2.801.0010 همزن مغناطيسی مدل 801
i 1× 2.850.2030 كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای مدل 850
i 1× 2.858.0020 پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858
i 1× 6.1562.130 لوله انتقال‌دهنده / i 10 mL
i 1× 6.2744.200 آداپتور UNF 10/ 32/ M6
i 1× 6.3032.210 واحد كامل تزريق‌كننده i 10 mL
i 1× 6.5330.020 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای رقيق­‌سازی

ستون كروماتوگرافی‌يونی، محفظه قراردادن ظروف نمونه، ظروف نمونه و همينطور نرم‌­افزار MagIC NetTM  به صورت جداگانه و بر اساس نوع كاربرد سفارش داده می‌شوند.

 

 

 

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.