سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای اندازه­‌گيری كاملاً اتوماتيك كاتيون­‌ها و آنيون­‌ها ( بدون فرونشاننده) به­‌همراه سيستم دياليز به­ صورت خطی كمپانی ProfIC 3 » .Metrohm » كارهای تجزيه­‌ای مربوط به كروماتوگرافی‌يونی را به خوبی مديريت می‌كند. در عين حال كاربری سيستم بسيار ساده و قابل اعتماد انجام می‌شود.

 سيستم « ProfIC 3 » اجزای هوشمندی از قبيل پمپ هوشمند، آشكارساز هوشمند و جايگاه نصب سه ستون هوشمند را شامل می‌شود.سيستم كروماتوگرافی‌يون‌ حرفه­‌ای « ProfIC 3 » به سيستم دياليز با جريان ايستا به­­ صورت خطی مجهز شده­ است كه جزء اختراعات به ثبت رسيده Metrohm (ثبت اروپايی 0 820 804  و ثبت آمريكايی 5, 861, 097) می‌باشد.

به­ وسيله اين روش كاملاً اتوماتيك آماده‌سازی نمونه، ذرات و كلوئيدها بسيار خوب از نمونه مورد آزمايش جدا می‌شوند. امولسيون­‌ها، نمونه­‌های حاو‌ی چربی و پروتئين، مايعات بدن و فاضلاب­‌های آلوده بسيار مطمئن آناليز می‌شوند بدون اينكه به ستون آناليز آسيبی وارد شود.

نيروی پيش­‌برنده فرآيند دياليز، نفوذ است، در نتيجه تنها يون­‌ها می‌توانند از غشاء عبور كنند و ذرات از غشا عبور نمی‌كنند. با جلوگيری از عبور ذرات روغنی از غشاء طول عمر غشاء و ستون تجزيه­‌ای افزايش می‌يابد.سل دياليز مستقيماً در كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای مدل 850  قرار می‌گيرد. كاركرد متقابل آن بين پمپ­‌های پريستالتی دو جهته نصب شده در پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858 دارای پمپ و كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای مدل 850، سبب می‌شود كاركرد سل دياليز بوسيله نرم­‌افزار MagIC NetTM  كنترل ­شود.

اطلاعات سفارشی

« ProfIC 3- Cation » كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای به­‌همراه سيستم دياليز به­ صورت خطی (Inline)

مشخصات فنی

اجزاء

i 1× 2.850.1030 كروماتوگراف‌يونی حرفه‌ای مدل 850
i 1× 2.858.0020 پردازنده نمونه حرفه‌ای مدل 858
i 1× 6.5330.000 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای دياليز

ستون كروماتوگرافی‌يونی، محفظه قراردادن ظروف نمونه، ظرف­ه‌ای نمونه و همينطور نرم­‌افزار MagIC NetTM  بايد به صورت جداگانه و بنابر كاربرد خاص سفارش داده شوند.

محفظه قراردادن ظروف نمونه براي نمونه­‌های با حجم­‌های مختلف از 0/5 تا 500 ميلی‌ليتر برای پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858 موجود می‌باشد.

سيستم دياليز به حداقل 10 ميلی‌ليتر از نمونه نياز دارد.


 

 

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.