سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای اندازه­‌گيری كاملاً اتوماتيك آنيون­‌ها دياليز به­‌صورت خطی (Inline) كمپانی Metrohm.

« ProfIC 3 » به طور مطمئن كارهای تجزيه­‌ای كروماتوگرافی‌يونی را مديريت می‌كند در عين حال كاربری بسيار ساده و فوق­‌العاده مطمئنی دارد.« ProfIC 3 » اجزای هوشمند سيستم از قبيل پمپ هوشمند، آشكارساز هوشمند و جای مناسب برای نصب سه ستون هوشمند را دارا می‌باشد. سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای « ProfIC 3 » به سيستم دياليز جريان ايستا «Inline Stopped Flow dialysis» مجهز شده­ است كه جز اختراعات Metrohm ( ثبت اروپايی 0 820 804  و ثبت آمريكايی 5,861, 097 ) به ثبت رسيده­ است.

تكنيك كاملاً اتوماتيك آماده­‌سازی نمونه، ذرات و كلوئيدها را از نمونه مورد آزمايش جدا می‌كند. امولسيون­‌ها، نمونه­‌های حاوی چربی و پروتئين، مايعات بدن و فاضلاب­‌های بسيار آلوده می‌توانند با اطمينان از عدم آسيب به ستون تجزيه­‌ای آناليز شوند. نيروی پيش­‌برنده برای انجام دياليز نفوذ است، يعنی فقط يون­‌ها از غشا عبور داده می‌شوند و ذرات نمی‌توانند عبور كنند. بدين‌وسيله هم طول ­عمر غشا افزايش می‌يابد و هم از ورود روغن به ستون تجزيه­‌ای جلوگيری می‌شود، پديده­‌ای كه در صورت استفاده از سل فيلتراسيون احتمال وقوع دارد. سل دياليز مستقيماً در كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای مدل 850 قرار می‌گيرد. كاركرد بين دو پمپ پريستالتيك دو جهته در پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858 دارای پمپ و كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای مدل 850 Prep 1، اجازه می‌دهد فرآيند دياليز  به­‌وسيله MagIC NetTM  كنترل شود.

اطلاعات سفارشی

«ProfIC 3- Anion»

«ProfIC 3- Anion» سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای به­‌همراه سيستم دياليز به­‌صورت خطی (Inline)

مشخصات فنی

I 1× 2.850.2110  كروماتوگراف‌يونی حرفه‌ای مدل i850
I 1× 2.858.0020  پردازنده نمونه حرفه‌ای مدل i858
I 1× 6.5330.000 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی برای دياليز

ستون كروماتوگرافی‌يونی، محفظه قرار دادن ظروف نمونه، ظروف نمونه و همينطور نرم­‌افزار MagIC NetTM  به صورت جداگانه و بر اساس نوع كاربرد ويژه، سفارش داده می‌شوند.

سيستم آنيونی با فرونشانی متوالی مجهز شده­ است. تركيب منحصر به ­فرد فرونشانی شيميايی و فرونشانی CO2، حساسيت بسيار بالا را تضمين می‌كند. مزايای حلال كربنات با هدايت زمينه كم، در حد حلال هيدروكسيد، كامل می‌شود. انواع مختلفی از محفظه­‌های قراردادن ظروف نمونه برای حجم­‌های مختلفی از 0/5 تا 500 ميلی‌ليتر برای نمونه­‌پرداز حرفه­‌ای مدل 858 در دسترس است. دياليز به حداقل 10 ميلی‌ليتر از نمونه نياز دارد.

 

 

 

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.