سيستم كروماتوگرافی‌يونی بسيار فشرده و حرفه‌ای برای اندازه­‌گيری كاملاً اتوماتيك آنيون­‌ها و كاتيون­‌ها به­ همراه سيستم فراتصفيه به ­صورت خطی.

با « ProfIC 2-AnCat » آنيون­‌ها و كاتيون‌­ها به­ صورت مستقل و جداگانه اندازه‌­گيری می‌شوند، در نتيجه صرفه­‌جويی در زمان خواهيم­ داشت.

سيستم كروماتوگرافی‌يونی بسيار فشرده و حرفه‌ای برای اندازه­‌گيری كاملاً اتوماتيك آنيون­‌ها و كاتيون­‌ها به­ همراه سيستم فراتصفيه به ­صورت خطی.

 با« ProfIC 2-AnCat » آنيون­‌ها و كاتيون‌­ها به­ صورت مستقل و جداگانه اندازه‌­گيری می‌شوند، در نتيجه صرفه­‌جويی در زمان خواهيم­ داشت.

هردو سيستم از يك پردازنده نمونه حرفه‌ای مدل 858 پمپ تغذيه می‌شوند كه به­ صورت هوشمند به­ وسيله نرم‌­افزار MagIC NetTM  كنترل می‌شود.

با « ProfIC 2-AnCat » همه كارهای روزمره آزمايشگاه به­ صورت بسيار مطمئن مديريت می‌شوند. اجزای فوق‌­العاده سيستم، حدود تشخيص بسيار پايين و نتايج تكرارپذير را تضمين می‌كنند. توجه ويژه به فواصل زمانی زياد بين سرويس‌­های دوره‌ای نشان می‌دهد كه نرم‌­افزار MagIC NetTM  سيستم را كنترل می‌كند.

« ProfIC 2-AnCat » به سيستم فراتصفيه به­ صورت خطی (Inline) كمپانی Metrohm مجهز شده­ است، كه به ­صورت بسيار مطمئن ذرات را از نمونه جدا می‌كند و بدين­ روش ستون تجزيه‌ای را در برابر ذرات خارجی حفاظت می‌كند. در نتيجه طول عمر ستون به ­صورت ويژه افزايش می‌يابد. سل فراتصفيه كه به فيلتر غشا 0/15 ميكرومتری مجهز شده­ است،  مناسب و استاندارد برای نمونه­‌های حاوی ذرات سبك تا متوسط می‌باشد.

سيستم فراتصفيه به­ صورت خطی، كاملاً اتوماتيك كار می‌كند و بدين ­روش صرفه­‌جويی در وقت و هزينه نسبت به فيلتركردن با سرنگ صورت می‌گيرد.

سل فراتصفيه به­ صورت مستقيم روی پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858 قرار می‌گيرد. پمپ پريستالتيك دوجهته دوكاناله نمونه را به سل فراتصفيه منتقل می‌كند و سپس به سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای می‌رساند.

سيستم آنيونی با فرونشانی متوالی مجهز شده­ است. تركيب منحصربه­ فرد فرونشانی شيميايی و فرونشانی CO2 حدود تشخيص بسيار پايين را سبب می‌شود. حلال كربنات هدايت زمينه كمی در حد هدايت حلال هيدروكسيد پيدا می‌كند.

« ProfIC 2-AnCat » دو پمپ هوشمند، دو آشكارساز هوشمند و فضای لازم برای نصب سه ستون هوشمند در دو دمای متفاوت را شامل می‌شود.

پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858 پمپ، انتقال نمونه را انجام می‌دهد. انواع مختلفی از محفظه قراردادن ظروف نمونه، با حجم­‌های 0/5 تا 500 ميلی‌ليتر در دسترس هستند.

سيستم فراتصفيه به حجم حدود 5 ميلی‌ليتر از نمونه نياز دارد.

اطلاعات سفارشی                                                             

«ProfIC 2- AnCat» سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای به­ همراه فراتصفيه به­ صورت خطی (Inline)

مشخصات فنی

اجزا

i 1× 2.850.3030 كروماتوگراف‌يونی حرفه­‌ای مدل 850
i 1× 2.858.0020 ­پردازنده ‌نمونه حرفه‌ای مدل 858
i 1× 6.5330.010 تجهيزات كروماتوگرافی‌يونی لازم برای سيستم فراتصفيه

ستون كروماتوگرافی‌يونی، محفظه قراردادن ظروف نمونه، ظروف نمونه و همينطور نرم‌افزار MagIC NetTM  به­ صورت جداگانه و براساس نوع كاربرد سفارش داده ­می‌شوند.

 سيستم « ProfIC 2-AnCat » يار مطمئن شما در كارهای روزمره و تحقيق و توسعه است.

 

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.