• وب سایت اینترنت

سيستم بسيار فشرده و حرفه­‌ای كروماتوگرافی‌يونی برای اندازه­‌گيری كاملاً اتوماتيك آنيون­‌ها و كاتيون­‌ها.

به­ وسيله « ProfIC 1- AnCat » آنيون­‌ها و كاتيون­‌ها به­ صورت مستقل و همزمان اندازه­‌گيری می‌شوند. بدين­‌ترتيب صرفه­‌جويی در زمان خواهيم­‌ داشت.

هر دو سيستم آنيونی و كاتيونی از يك پردازنده نمونه حرفه­‌ای پمپ 858 پمپ­‌دار بهره می‌برند و به­ صورت هوشمند به­ صورت نرم­‌افزارMagIC NetTM  كنترل می‌شوند.

 

سيستم آنيون با فرونشانی متوالی مجهز شده­ است. تركيب منحصر به­‌فرد فرونشانی شيميايی و فرونشانی CO2 حدود تشخيص بسيار پايين را سبب می‌شود. بدين­ روش حلال كربنات هدايت زمينه كمی در حد حلال هيدروكسيد پيدا می‌كند.

« ProfIC 1- AnCat » دو پمپ هوشمند، دو آشكارساز هوشمند و فضای نصب سه ستون هوشمند در دو محدوده دمايی متفاوت را شامل می‌شود.

پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858- پمپ، انتقال نمونه را انجام می‌دهد. محفظه­‌های قراردادن ظروف نمونه برای نمونه­‌های با حجم­‌های متفاوت از 0/5 تا 500 ميلی‌ليتر موجود می‌باشد.

اطلاعات سفارشی

« ProfIC 1- AnCat » سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای كروماتوگرافی‌يونی اتوماتيك

مشخصات فنی

اجزا

i 1× 2.850.3030 كروماتوگراف‌يوني حرفه­‌ای مدل 850
i 1× 2.858.0020 پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858

 

ستون كروماتوگرافی‌يونی، محفظه قراردادن ظروف نمونه، ظروف نمونه و همينطور نرم‌افزار MagIC NetTM  به­‌طور جداگانه و براساس نوع كاربرد سفارش داده ­می‌شوند.
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.