• وب سایت اینترنت

سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای اندازه­‌گيری كاملاً اتوماتيك آنيون­‌ها با فرونشانی متوالی.

« ProfIC 1 » تمام وظايف كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای را به خوبی مديريت می‌­كند. در عين حال كاربری بسيار ساده و قابل اعتمادی دارد.

اجزای فوق العاده سيستم، حساسيت بسيار بالا و تكرارپذيری نتايج را تضمين می‌كنند. توجه ويژه به فواصل زمانی طولانی سرويس نشان می­‌دهد كه نرم­‌افزار MagIC NetTM  دستگاه را كنترل می‌كند.

اجزای هوشمند سيستم (1 ProfIC ) شامل پمپ هوشمند، آشكارساز هوشمند و جايگاه نصب سه ستون هوشمند می‌باشد.

سيستم آنيونی به فرونشانی متوالی مجهز شده ­است. تركيب منحصر به فرد فرونشانی شيميايی و فرونشانی CO2 حدود تشخيص بسيار پايين در نتايج به ارمغان مي­‌آورد. بدين­‌روش حلال كربنات هدايت زمينه كمی در حد حلال هيدروكسيد پيدا می‌كند و مزايای حلال كربنات كامل می‌شوند. پردازنده نمونه حرفه­‌ای مدل 858 انتقال نمونه را انجام می‌دهد. انواع مختلفی از محفظه­‌های قرار دادن ظروف نمونه، براي حجم­‌های مختلف 0/5 تا 500 ميلی‌ليتر موجود می­‌باشند.

سيستم ProfIC 1 يار مطمئن شما در كارهای روزمره و آزمايشگاه تحقيق و توسعه است.

اطلاعات سفارشی

« ProfIC 1- Anion » سيستم كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای برای كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای

مشخصات فنی اجزا
i 1×2.850.2030 كروماتوگراف‌يونی حرفه‌­ای مدل i850
i 1×2.858.0020 پردازنده نمونه حرفه‌­ای مدل i 858

ستون كروماتوگرافی‌يونی، محفظه قراردادن ظروف نمونه و ظرف‌های نمونه و نرم‌افزار MagIC NetTM به طور جداگانه و براساس كاربرد ويژه سفارش داده می‌شود.

   

 

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.