• وب سایت اینترنت

بسته‌ای كامل جهت اندازه‌گيری آنيون‌های استاندارد، اكسوهاليدها و كاتيون‌ها در آب نوشيدنی، پساب و غيره.

بسته‌ای كامل آناليز آب شامل كروماتوگراف‌يونی حرفه‌ای مدلi850 - آنيون، كاتيون، مجهز به فرونشانی متوالی (i2.850.3030)، دو آشكارساز حرفه‌ای مدل i850، پردازنده نمونه حرفه‌ای مدل (i2.858.0020) همراه با محفظه قرادادن ظروف نمونه، ظروف نمونه ستون كاتيون‌ Metrosep C 4 -150/4.0 ، ستون آنيونی Metrosep A Supp 7 - 250/4.0 همراه با پيش ستون‌‌های مربوطه و نرم‌افزار حرفه‌ای MagIC NetTM، تجهيزات فراتصفيه و سيستم ساخت اتوماتيك حلال می‌باشد.  

  دانلود كاتالوگ آناليز آب
   
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.