اين مدل دستگاه با در اختيار داشتن وپژگيهای دستگاه مدل 780، دارای قابليت‌های فراوانی در ميزان سنجش غلظت يونی بوسيله الكترودهای يون گزين (ISE) می‌باشد. اين دستگاه با استفاده از روش منحنی كاليبراسيون و يا افزايش استاندارد ، امكان كاليبراسيون يون‌متر برای سنجش يونهای مختلف در غلظت‌های گونوگون را فراهم می‌سازد.

208ezbg2.jpg

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.