• وب سایت اینترنت

واحد دوزينگ i807 با داشتن 4 پورت تنها يك بورت نيست، اين واحد همچنين جهت كارهای انتقال مايع از قبيل : پيپتينگ، خالی‌كردن و هواگيری بورت انجام می‌شود.

با وجود تراشه موجود در واحدهای تعويض‌شونده به عنوان يك حافظه داخلی، به محض اتصال بورت روی تيتراتور توسط دستگاه شناخته شده و اطلاعات روی تراشه به صورت كامل بازبينی می‌شود.

 

i 6.3032.120
واحد دوزينو 2 ميلی‌ليتر
i 6.3032.150 واحد دوزينو 5 ميلی‌ليتر
i 6.3032.210
واحد دوزينو 10 ميلی‌ليتر
i 6.3032.220
واحد دوزينو 20 ميلی‌ليتر
i 6.3032.250 واحد دوزينو 50 ميلی‌ليتر
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.