Ultrasonic cleaner LABORETTE 17, size I  
برای تميزکردن الک‌های آزمايشگاه‌های در حد ميکرون که امکان صدمه ديدن در اثر تميزشدن به صورت دستی را دارند از اين دستگاه استفاده می‌کنند. کاربرد ديگر دستگاه هموژن‌کردن نمونه‌های سوسپانسيون برای اندازه‌گيری دانه‌بندی می‌باشد.
Ultrasonic cleaner LABORETTE 17, size II  
 

برای تميزکردن الک‌های آزمايشگاه‌های در حد ميکرون که امکان صدمه ديدن در اثر تميز شدن به صورت دستی را دارند از اين دستگاه استفاده می‌کنند. کاربرد ديگر دستگاه برای هموژن‌کردن نمونه‌ها‌ی سوسپانسيون برای اندازه‌گيری دانه‌بندی می‌باشد .

 

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.