• وب سایت اینترنت

نرم‌افزار Mas كمپانی Frtitsch، نرم‌افزاری توانمند بوده كه پايگاه داده‌های آن مرتبط با پارامترها و داده‌های است كه كاربر وارد نرم‌افزار می‌كند با اين اطمينان كه داده‌ها از امنيت برخور دارند. پروسه‌های كاربردی استاندارد از پيش تعريف‌شده ( SOPs) بسياری از اندازه‌گيری‌های مهم را انجام می‌دهند. هر SOP به‌طور مستقل تعريف شده است. با استفاده از پردازنده داه‌ها در نرم‌افزار، هر كاربری بسته به نياز خود داده‌ها را سازماندهی می‌كند. امكان ارتباط با شبكه داخلی ( LAN ) نيز از ديگر امتيازات اين نرم‌افزار می‌باشد. همچنين امكان اختصاصی كردن طريقه استفاده از نرم‌افزار نيز برای كاربران وجود دارد، به اين نحو می‌توان برای هر كاربری طريقه دسترسی به نرم‌افزار داده‌ها را تعريف نمود.

159sxn42.jpg
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.