سيستم مناسب برای هرگونه كاربری:

سيستم‌های MVA كمپانی Metrohm چيدمانی از دستگاه‌ها را برای كاربردهای خاص، ارائه می‌دهند. چيدمان مورد نظر خود را انتخاب كنيد (‌اگر نياز به سيستم خاص داريد) گاز نيتروژن را تهيه كرده و سيستم را به كامپيوتر وصل كنيد و كار خود را شروع كنيد. سيستم حالتهای مختلف اتوماسيون را بسته به تعداد نمونه‌ای كه بايد آناليز شود، پيشنهاد می‌دهد. آنها میتوانند به صورت پايه جداگانه يا در صورت اتصال به كامپيوتر به كاربرده شوند :


 

 

MVA-01 سيستم ولتامتری/پلاروگرافی برای اندازه‌گيری مقادير بسيار كم
MVA-02 سيستم ولتامتری/پلاروگرافی‌برای‌اندازه‌گيری‌مقاديربسياركم‌به‌همراه‌سيستم‌افزايش‌استاندارداتوماتيك
MVA-03 سيستم ولتامتری/پلاروگرافی‌برای‌اندازه‌گيری‌مقاديربسياركم‌تمام‌اتوماتيك‌،
كه‌دراين‌سيستم‌عمليات دستی‌است‌،فقط‌چيدن‌نمونه‌ها‌درون‌سينی‌اتوسمپلر‌می‌باشد.

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.