• وب سایت اینترنت
i 2.838.0310 دستگاه‌ اتوسمپلر‌i 838برای‌ سنجش‌56 نمونه به‌صورت‌ خودكار
i 2.843.0040  سيستم‌ شستشوی‌ ظرف‌ پلاروگرافی‌ با پمپ‌ ممبرانی
i 2.843.0140 سيستم‌ شستشوی‌ ظرف‌ پلاروگرافی‌ باپمپ‌ پريستالتيك
i 2.863.0020 دستگاه‌ اتوسمپلر‌i863 برای‌ سنجش‌18 نمونه به‌صورت‌ خودكار
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.