خانه > محصولات > KEM > دانسیتومتر > دانسیته/وزن‌مخصوص‌سنج‌قابل‌حملDA-130N  
  • قابلیت کنترل حجم و سرعت مکش نمونه با یک دست
  • پس زمینه روشن و قابلیت اندازه گیری در مکان های تاریک
  • قابلیت ثبت زمان در اندازه گیری
  • مایعات ویسکوز تا 2000 mPa.S قابل مکش هستند
  • نشان دادن دما (˚C, ˚F)، شماره نمونه، دانسیته، دانسیته تصحیح شده دمایی، وزن مخصوص، وزن مخصوص تصحیح شده دمایی، Bix % غلظت الکل، غلظت سولفوریک اسید، غلظت API، درجه Baume، Plato و Proof و... بر روی نمایشگر
   

 

  

 


 

و

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.