• وب سایت اینترنت

دستگاه MVA-UV

به كمك اين دستگاه می‌توان نمونه‌های محلول كه تاماكزيمم i10 mg/L مقدار TOC آنها می‌باشد را با تابش نور UV هضم شيميايی نمود. استفاده از اين كيت برای آماده‌سازی نمونه‌ها جهت آزمايش با سيستم‌های ولتامتری مخصوصا برای پساب‌های صنعتی توصيه می‌گردد.

ii2.705.0017  دستگاه هضم‌كننده UV مدل i705
 
 
 
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.