خانهمحصولات > KEMتيتراتورهای پتانسيومتری > تيتراتورهای پتانسیومتری سری 710تيتراتور مدل AT-710S

 تيتراتور مدل AT-710S    
* انجام تیتراسیون‌های پتانسیومتری (اسید و باز، ردوکس، رسوبی و کمپلکسومتریفتومتری، پلاریزاسیون، هدایت‌سنجی و مطالعات آنزیمی  
*  دارای مدهای تیتراسیون.Intermit. Stat. Petroleum Titration. COD. Auto Titration. Auto Intermit  
* امکان گزارش همزمان 2 پارامتر ( برای مثال pH و هدایت، درصد عبور و pH )  
* دارای صفحه نمایش رنگی "8.4  
* انجام کلیه محاسبات آماری  
* امکان کاربری دو بورت داخلی و بدون نیاز به تعویض  
     
     
     
     
        
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

*
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.