• وب سایت اینترنت

بوسيله MARGA يا (Monitoring for AeRosols and Gases in Ambient Air) گازها و ذرات معلق هوا به صورت همزمان و پيوسته آناليز می‌شوند. بخش تجزيه‌ای دستگاه شامل دو سيستم كروماتوگراف‌يونی ساخت كمپانی Metrohm سوئيس می‌باشد. سيستم‌های كروماتوگراف‌يونی آناليز آنيون‌ها و كاتيون‌های هوا را انجام می‌دهد.

هوا از ورودی مخصوصی كه انتخاب اندازه ذرات را انجام می‌دهد (برای مثال ذرات زير 10 ميكرون) به داخل سيستم MARGA  مكش می‌شود و وارد قسمت دندانه چرخنده مرطوب (WRD) می‌شود كه در آن قسمت گازهای اسيدی هوا جذب لايه نازكی از آب می‌شوند.

 

هوای عاری از گازهای اسيدی به قسمت جذب‌كننده ذرات معلق (SJAC) وارد می‌شود. تمام سيستم MARGA به صورت اتوماتيك كار می‌كند و هر ساعت يكبار آناليز گازها و ذرات معلق هوا را انجام می‌دهد.

سيستم می‌تواند در محيط مورد نظر قرار گيرد و از راه دور كنترل شود.

حساسيت كروماتوگراف­‌های‌يونی آنقدر هست كه می­تواند نيازهای كاربران را در خصوص حد تشخيص زير  0/1 ميكروگرم بر مترمكعب (با سرعت جريان يك متر‌مكعب از هوا در يك ساعت) را برآورده سازد. سيستم آشكارسازی به صورت مداوم بوسيله يك استاندارد درونی از LiBr (آنيون و كاتيونی كه به صورت متداول در هوا وجود ندارند) كاليبره می‌شود.

 

MARGA با محفظه نمونه­‌برداری يك جريانه و دو جريانه قابل سفارش می‌باشد كه سيستم دو جريانه نمونه­‌برداری همزمان برای دو اندازه مختلف از ذرات معلق (PM 10 , PM 2.5) را امكانپذير می‌سازد.

ويژگی‌های سيستم MARGA

  • اندازه­‌گيری پارامترهای هوا به صورت يك ساعت يكبار
  • ارائه نتايج اندازه­‌گيری گازها و ذرات معلق به صورت مجزا
  • قابليت دستيابی به نتايج از راه دور
  • كاركرد يك هفته­‌ای دستگاه بدون نياز به سركشی و بازديد
  • نرم­‌افزار توانمند با سطوح امنيتی بالا
  • اطمينان از صحت نتايج به دليل كاليبراسيون در هر اندازه­‌گيری

گازها و ذرات معلق قابل اندازه­‌گيری توسط سيستم MARGA

گازها:

HNO3 , HNO2 , NH3 , SO2 , HCL

ذرات معلق:

Na+ ,K+ ,NH4+, NO3-, Cl -, Mg 2+ , Ca 2+, SO42

145ukj71.jpg
X

دانلود كاتالوگ سنجش آلودگی هوا

حجم فایل: 0 KB
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.