• وب سایت اینترنت

درصورتيكه بخواهيد با دستگاه‌های پتانسيواستات – گالوانواستات از پايه پلاروگرافی برای انجام آزمايشات ولتامتری استفاده نمائيد در اين حالت نياز به دستگاه واسطه IME663 و پايه پلاروگرافی Metrohm 663VA خواهيد داشت در اين پايه امكان دميدن گاز ازت به محلول، كنترل همزن و تشكيل قطره جيوه در حالت‌های مختلف DME ، HMDE ، SMDE وجود خواهد داشت.

493tzp52.png
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.