با نصب مدول pX1000 در دستگاه‌های Autolab، اندازه‌­گيری pH و pX (غلظت گونه مجهول) همزمان با اندازه­‌گيری­های الكتروشيميايی، امكانپذير خواهد بود.

كاربر می­تواند هر الكترود pH يا الكترود انتخابگر يونی را به مدول pX1000 وصل كند. همچنين می­توان سنسور دمايی pt1000 را نيز به مدول pX1000 متصل نمود.

در حالتی كه الكترودی به غيز از الكترود pH استفاده شود، خروجی از اين مدول اختلاف ولتاژ اندازه‌گيری شده بين الكترودها است. لذا به اين خاطر امكان اتصال يك الكترود شناساگر برای انجام تيتراسيون­‌های كولومتری، ميسر خواهد بود.

 

مشخصات كليدی
محدوده ورودی

10V±

حد تفكيك در اندازه‌­گيری  30 ميكرو ولت
صحت اندازه‌­گيری

2mV±

امپدانس ورودی  بزرگتر از 1Tohm
قابل نصب بر روی دستگاه‌های  PGSTAT128N , PGSTAT302N
صحت اندازه‌گيری دما

 ±0/5درجه سانتی‌گراد

صحت تفكيك دما  0/015 درجه سانتی‌گراد

 

127snpl2.jpg

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.