اسپکتروسکوپی امپدانس الكتروشيميايی (EIS)، تكنيكی توانمند در ارزيابی و مطالعه سيستم‌­های الكتروشيميايی است. تكنيك امپدانس كاربردهای بسيار گسترده‌­ای دارد.

كاربر Autolab می‌تواند آزمایشات امپدانس را با مدول FRA32M هم در حالت پتانسيواستات و هم در حالت گالوانواستات در محدوده وسيعی از فركانس­ ها از 10 ميكروهرتز تا 1 مگا هرتز انجام دهد.

علاوه بر انجام تست­‌های امپدانس، نرم­‌افزار NOVA به كاربر اجازه می‌دهد كه کنترل ساير سيگنال­‌های خارجی مانند سرعت چرخش الكترود ديسك چرخان و شدت منبع نور را درهنگام انجام اسپكتروسكوپی امپدانس در شرایط هيدروديناميك يا فوتومدوله شده را نيز داشته باشد.

مدول FRA32M به همراه نرم­‌افزار توانمند NOVA توانایی Fit & Simulation نتایج حاصل از آزمایشات امپدانس را همراه با نمایش گرافیکی مدارهای معادل خواهد داشت.

 

زمينه‌های كاربرد
الكتروشيمی تجزيه‌ای پليمرهای هادی و ممبران‌ها
باتری، پيل­‌های سوختی و سوپر خازن­‌ها كنترل و جلوگيری از خوردگی
بيوتكنولوژی مواد د‌ی‌الكتريك
پوليش‌دادن مكانيكی و شيميايی (CMP) الكترو كاتاليزورها
تحقيقات روی پوشش‌­های سطحی (آلی و معدنی) پوشش‌دادن به روش الکتروشیمی
تست و آناليز مواد توسعه سنسورها
نانوتكنولوژی

 

مشخصات كليدی
محدوده فركانس I10 ميكروهرتز تا 1 مگا هرتز
حد تفكيك فركانس 0.003٪
محدوده ورودی ولتاژ

I10 V±

نوع موج سينوسی  i 1 Sine - 5 Sine - 15 Sine
كانال­‌های‌ ورودی‌ (سيگنال‌‌ها) جريان‌ و پتانسيل‌ خروجی‌ از پتانسيواستات/گالوانواستات‌ يا‌ ورود سيگنال‌های‌ خارجی X,Y‌به‌ دستگاه
دامنه موج AC  
نمايش داده‌ها دياگرام‌­های ,Nyquist، Bode، Admittance، دی‌الكتريك، Mott-Schottky
آناليز داده‌ها Find circle- Fit and Simulation Kramers- Kronig -Element subtraction
قابل‌ نصب‌ بر‌ روی‌ دستگاه‌‌های PGSTAT128N , PGSTAT302N , PGSTAT100

125nfbk2.png

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.