مدول امپدانس Impedance  
  • انجام تست‌های AC هم بصورت پتانسیواستاتیک و هم به صورت گالوانواستاتیک در محدوده فرکانس : i100 µHz to 5 MHz
  • داده‌ها به صورت دیاگرام‌های Nyquist, Bode, Admittance خواهند بود.
  • آنالیز داده‌ها به صورت Fit and simulation, Find circle, Element subtraction  می‌باشند.
  • با استفاده از نرم‌افزار OrigaMaster، این مدول تکنیک‌های زیر را پوشش می‌دهد:
  • Potential Dynamic EIS
  • Potential Fixed Frequency - Capacitance

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.