• وب سایت اینترنت

سایت online configurator برای شما امکان انتخاب کروماتوگراف‌یونی مناسب نیازتان را فراهم می‌آورد.

با چند مرحله کلیک کردن، از بین 125 دستگاه مختلف و تجهیزات جانبی متفاوت، سیستم کروماتوگراف یونی مناسب نیازتان به همراه تمامی متعلقات به شما نمایش داده می‌شود. امتحان کنید !

 

كروماتوگراف‌های‌يونی‌

حرفه‌ایVario


آشكارسازهای‌حرفه‌ای 

کروماتوگراف‌یونی‌ Vario


مدول‌های‌الحاقی‌و‌ساير‌تجهيزات

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.