كروماتوگراف‌يونی فشرده هوشمند

كروماتوگرافی‌يونی فشرده مدل i881 pro - كروماتوگراف‌يونی فشرده i882 plus 

بهترين و كامل‌ترين نوع كروماتوگراف Metrohm كروماتوگراف‌يونی مدل 850 است كه ابزارهای هوشمند آن معرف استانداردهای لازم، دقت نتايج و كاربری آسان هستند. اين تكنولوژی حالا در ابزارهای كروماتوگرافی‌يونی فشرده به­‌كار گرفته شده­ است. كروماتوگراف‌يونی فشرده مدل i881 proو كروماتوگراف‌يونی فشرده مدل i882 plusانتخاب­‌های ايده­‌آلی برای همه كاربران در همه زمينه­‌های كاربردی در آزمايشگاه­‌های تجزيه هستند. اين دستگاه­‌ها به­‌طور يقين اندازه­‌گيری سريع و قابل اعتمادی از آنيون­‌ها و كاتيون­‌ها و مواد قطبي در رنج حد ميكروگرم‌بر‌ليترتاگرم بر ليتر به­‌عمل می‌آورند.

تمام توابع از دستگاه كروماتوگرافی‌يونی حرفه­‌ای در ابزارهای فشرده 882, 881 جمع شده­‌اند.

پمپ هوشمند، آشكارساز هوشمند، تكنولوژی ستون هوشمند. اين توابع دقت نتايج را تضمين می‌كنند و از خطای كاربر جلوگيری به عمل می‌آورند.

نرم­‌افزار كروماتوگرافی MagIC NetTM  تمام اجزای سيستم را كنترل و تمام پارامترهای مربوط به آناليز كروماتوگرافی را مانيتور می‌نمايد.

كروماتوگراف‌يونی فشرده مدل i881 pro با گرم­‌كننده ستون و زداينده گاز حلال مجهز شده ­است. نسخه­ با فرونشانی متوالی به زداينده گاز نمونه نيز مجهز شده­ است. كروماتوگراف‌يونی فشرده مدل i882 plus اين مدول­‌ها را شامل نمی‌شود.

كروماتوگرافی‌يونی‌حرفه‌ای‌فشرده
اتوماسيون ‌حرفه‌ای‌ در كروماتوگرافی‌يونی
آماده‌سازی‌نمونه‌به‌صورت‌خطی
نرم‌افزارMagIC Net

RSS دریافت آر اس اس فید
© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.