• وب سایت اینترنت

جديد! سيستم‌های حرفه‌ای و متنوع كروماتوگراف‌يونی

ارائه سيستم‌های حرفه‌ای و متنوع كروماتوگراف‌يونی توسط Metrohm استاندارهای جديدی را در كروماتوگرافی‌يونی ايجاد كرده‌اند. كروماتوگراف‌های يونی حرفه‌ای و متنوع، نهايت انعطاف‌پذيری، كاربری آسان و در عين حال اعتماد بی‌نظيری را برای كاربر دستگاه به ارمغان می‌آورند.

برای اطلاعات بيشتر از مزايای كروماتوگرافی‌يونی Metrohm

كروماتوگراف‌يونی خود را پيكربندی كنيد

سايت جديد به شما امكان‌پيكربندی كروماتوگراف‌يونی متنوع و حرفه‌ای را مطابق با نيازتان می‌دهد. با چند مرحله اخذ تصميم و چند كليك ساده می‌توانيد كروماتوگراف‌يونی مطابق نيازتان را از بين 125 دستگاه و تجهيزات جانبی مختلف بنابر كاربرد و نياز آزمايشگاهتان انتخاب نمائيد. 


 

سيستم‌های‌متنوع‌و‌حرفه‌ای كروماتوگرافی‌يونی 

دستگاه‌های‌متنوع‌و حرفه‌ایكروماتوگرافی‌يونی‌


اتوماسيون‌حرفه‌ای‌در كروماتوگرافی‌يونی


online Configurator
 آماده‌سازی‌نمونه‌به‌صورت‌خطی
نرم‌افزار-™ MagIC Net

 

© کلیه حقوق این سایت به شرکت سرمد طب تعلق دارد.